Partneři 

Fotograf – Přemek Divácký http://www.premekdivacky.cz/
Ideální místo pro svatbu – Dvůr Pecínov http://www.pecinov.com/
Soukromí pro vaši svatbu – Statek Blaník http://www.statekblanik.cz/
TaHiMel (živá kapela na svatbu) http://www.tahimel.cz/